• Eiendomsforvaltning

  - effektivt, enkelt og alltid tilgjengelig

  Med Estatelab får du:

  • Et skybasert forvaltningssystem
  • Hjelp med å huske viktige hendelser
  • God oversikt og kontroll
  • Automatiserte og effektive prosesser
 • Full oversikt

  Kontroll på dine arealer

  Automatisierte prosesser

  Løpende påminnelser

 • Porteføljer

  Opprett en eller flere porteføljer, og plasser eiendommene dine basert på geografi, eiendomstype, eierstruktur eller andre kriterier. Det er ingen begrensning på antall porteføljer du kan ha i systemet. Det er enkelt å overføre en eiendom fra en portefølje til en annen.

  Tomt & Bygg

  Med API mot kartverket, henter Estatelab automatisk informasjon fra matrikkelen om dine tomter. Legg inn eiendommens bygg, og få full kontroll over bygningsmassen.

  Kontrollsenter

  Oversikt og påminnelser over alle gjøremål og hendelser relatert til dine eiendommer, leietakere og kontrakter. Sorter etter viktighet og prioritet, og marker som utført når de er ferdige. Opplev at arbeidsoppgaver blir utført til riktig tid, og at du alltid har kontroll over opsjoner, garantier og andre tidskritiske kontraktshendelser.

  Kontrakter

  Estatelab håndterer alle typer kontrakter, og gir brukeren full oversikt over de kommersielle og finansielle betingelsene i leiekontrakten, inkludert automatisk regulering av leien. Forhandle og signer nye kontrakter ved bruk av vårt kontraktsbibliotek.

  Felleskostnader & eierkostnader

  Budsjettering, distribuering, overvåking og avregning av eiendommens felleskostnader. Automatisk opprettelse av fordelingsnøkkel basert på arealer, med mulighet for individuelle justeringer. Hold deg kontinuerlig oppdatert via integrasjon med ditt regnskapssystem.

  Omsetningsleie

  Fakturer a konto basert på budsjett eller tidligere omsetning, registrer omsetningsrapporter, eller få leietaker til å rapportere omsetning direkte i systemet. Avregning og endelig oppgjør beregnes ved noen få tastetrykk. Estatelab håndterer alle typer omsetningskontrakter.

  Finansiering

  Håndter finansiering og lån i vår Finansieringsmodul. Få full oversikt over renter, avdrag og utløpsprofil. Last opp eksterne verdivurderinger og utfør dine egne ved hjelp av vår yield- kalkulator. Beregn LTV, likviditet og kontantstrøm

  Dokumenter

  Last opp alle dine eiendomsrelaterte dokumenter i vår dokument- modul. ‘Tag’ filene på den relevante eiendom eller leietaker, og etter type dokument, som kontrakt, brann, tegninger, faktura osv. Du får bedre oversikt, og finner raskt frem til de riktige dokumentene når du trenger det.

  Integrasjoner

  Vi har lagt til rette for robuste, fleksible og åpne APIer, for sømløs intergrasjon med regnskap og andre tjenesteleverandører

  Leietaker portal

  Kommuniser med leietakere og del informasjon og kunngjøringer. Publiser vedlikeholdstiltak, felleskostbudsjetter og regnskap og innhent omsetningsrapporter, mva- erklæringer + +

  Rapporter

  Estatelab produserer skreddersydde, finansielle rapporter basert på data i systemet. Lag rapporter til styre, aksjonærer medarbeidere og eksterne interessenter med noen enkle tastetrykk. 

  Automatisering

  Estatelab automatiserer en rekke prosesser som gjøres manuelt i dag - Leietakerlister, diverse KPIer, addendumer, fakturering, leiereguleringer, mva- erklæringer, varslinger + mye mer

 • FAQs

 • Kontakt Estatelab

  Vi er alltid åpne for nye muligheter og tar gjerne en prat om det er
  interesse for å investere eller samarbeide!

  E-post: account@estatelab.no
  Tlf: +47 917 56 448

  Erik Brustad

  Founder / CEO

   

  +47 918 88 646

  Magnus C. Kjølmoen

  Co- founder / CPO

   

  +47 917 56 448

  mck@estatelab.no

  Christoffer Haanshuus Isaksen

  COO & Director of Business Development

  +47 986 29 910

  chi@estatelab.no